• A
  • A
  • A
shutterstock_138499562.jpg
01.12.2020. -
Унутрашња трговина, III тромесечје 2020. године


Промет робе у трговини на велико и мало и поправка моторних возила (област 45 КД) у Републици Србији у трећем тромесечју 2020, у односу на исто тромесечје претходне године, бележи раст у текућим ценама од 4,1%. Уколико се упореди исти период, промет у Републици Србији код трговине на велико (област 46 КД) бележи пад у текућим ценама од 3,9%, а у трговини на мало (област 47 КД) раст од 5,8%.

У структури трговинског промета највеће учешће оствариле су следеће робне групе: у области 45 КД – моторна возила (52,8%), у области 46 КД – остали непрехрамбени производи (23,5%), а у области 47 КД – прехрамбени производи и алкохолна пића (34,9%).