• A
  • A
  • A
shutterstock_715627375.jpg
12.11.2020. -
Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, септембар 2020.


Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у септембру 2020. године, у односу на исти месец 2019. године, повећане су за 8,1%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на исти месец претходне године, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Индустријско биље (12,5%), Жита (6,9%) и Воће (19,3%).

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у септембру 2020. године, у односу на август 2020. године, у просеку су смањене за 1,9%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на претходни месец, највећи утицај на пад цена забележен је у групама: Жита (-4,5%), Стока и живина (-1,8%), Индустријско биље (-1,7%) и Воће (-10,8%).

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у периоду јануар-септембар 2020. године, у односу на исти период 2019. године, у просеку су повећане за 3,1%.

Посматрано по главним групама производа, у периоду јануар-септембар 2020. године у односу на исти период 2019. године, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Индустријско биље (8,3%) и Воће (32,7%).