• A
  • A
  • A
shutterstock_649293697.jpg
12.10.2020. -
Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, август 2020.


Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у августу 2020. године, у односу на исти месец 2019. године, повећане су за 4,1%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на исти месец претходне године, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Индустријско биље (13,3%) и Воће (30,3%).

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у августу 2020. године, у односу на јул 2020. године, у просеку су смањене за 0,9%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на претходни месец, највећи утицај на пад цена забележен је у групама: Стока и живина (-3,8%), Индустријско биље (-2,1%) и Воће (-3,8%).

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у периоду јануар-август 2020. године, у односу на исти период 2019. године, у просеку су повећане за 2,4%.

Посматрано по главним групама производа, у периоду јануар-август 2020. године у односу на исти период 2019. године, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Стока и живина (2,6%), Индустријско биље (4,7%) и Воће (32,8%).