• A
  • A
  • A
shutterstock_141871657.jpg (1)
01.09.2020. -
Унутрашња трговина, II тромесечје 2020. године


Промет робе у трговини на велико и мало и поправка моторних возила (област 45 КД) у Републици Србији у другом тромесечју 2020, у односу на исто тромесечје претходне године, бележи пад у текућим ценама од 22,4%. Уколико се упореди исти период, промет у Републици Србији код трговине на велико (област 46 КД) бележи пад у текућим ценама од 13,3%, а у трговини на мало (област 47 КД) пад од 2,1%.

У структури трговинског промета највеће учешће оствариле су следеће робне групе: у области 45 КД – моторна возила (53,9%), у области 46 КД – остали непрехрамбени производи (23,3%), а у области 47 КД – прехрамбени производи и алкохолна пића (38%).