• A
  • A
  • A
shutterstock_705804559.jpg
05.03.2020. -
Квартално пословање привредних друштава, IV квартал 2019. године


Према претходним подацима, пословни приходи у нефинансијској пословној економији у Републици Србији у четвртом кварталу 2019. године били су већи за 8,1% у односу на исти период претходне године. У поређењу с трећим кварталом 2019. године, забележен је њихов раст од 9,8%.

У информационо-комуникационом сектору пословни приходи су били већи за 8% у односу на трећи квартал 2019. године.

Пословни расходи у нефинансијској пословној економији у четвртом кварталу 2019. године били су већи за 5% у односу на исти период претходне године. Уколико се упореде с трећим кварталом 2019. године, њихов раст износи 10,3%. У информационо-комуникационом сектору пословни расходи су били већи за 8,9% у односу на трећи квартал 2019. године.