• A
  • A
  • A
shutterstock_141871657.jpg (1)
02.03.2020. -
Унутрашња трговина, IV тромесечје 2019. године


Промет робе у трговини на велико и мало и поправка моторних возила (област 45 КД) у Републици Србији у четвртом тромесечју 2019, у односу на исто тромесечје претходне године, бележи раст у текућим ценама од 11%. Уколико се упореди исти период, промет у Републици Србији код трговине на велико (област 46 КД) бележи раст у текућим ценама од 7,1%, а у трговини на мало (област 47 КД) раст од 12,9%.

У структури трговинског промета највеће учешће оствариле су следеће робне групе: у области 45 КД – моторна возила (51,6%), у области 46 КД – остали непрехрамбени производи (23,7%), а у области 47 КД – прехрамбени производи и алкохолна пића (34,3%).