• A
  • A
  • A
shutterstock_503107789.jpg (1)
14.02.2020. -
Број стоке, стање 1. децембра 2019. године


Према подацима приказаним у овом саопштењу, у Републици Србији, са стањем на дан 1. децембра 2019, у односу на стање на дан 1. децембра 2018, већи је укупан број говеда (за 2,3%) и свиња (за 4,3%), док је мањи укупан број оваца (за 4,1%), коза (за 2,4%) и живине (за 2,8%).

Говеда се највише гаје у Региону Шумадије и Западне Србије (46,2% у односу на укупан број говеда на територији Републике Србије), а свиње у Региону Војводине (42,4%).

У односу на десетогодишњи просек (2009–2018), укупан број говеда мањи је за 2,5%, свиња за 9,1%, коза за 12,9% и живине за 13,1%, а већи је број оваца за 0,7%.

Коначни подаци о броју стоке по врстама и категоријама, као и подаци о билансу стоке и сточној производњи, биће објављени у априлу месецу текуће године.