• A
  • A
  • A
srbijamapapocetnaSaop.gif
22.01.2020. -
Промене код насељених места, општина/градских општина и градова, 2019.


Стање 1. јануара 2020. године

На основу Статута Града Новог Сада („Службени гласник Града Новог Сада“, број 36/11, од 27. марта 2019. године), Град Нови Сад угасио је своје градске општине (Нови Сад и Петроварадин), тј. Град Нови Сад нема више градских општина, а задржан је досадашњи матични број (89010). Матични бројеви за Градску општину Нови Сад (80284) и Градску општину Петроварадин (80519) угашени су. 

На територији Републике Србије, током 2019. године није било других административно-територијалних промена код осталих насељених места, општина/градских општина и градова.