• A
  • A
  • A
shutterstock_141871657.jpg (1)
02.12.2019. -
Унутрашња трговина, III тромесечје 2019. године


Промет робе у трговини на велико и мало и поправка моторних возила (област 45 КД) у Републици Србији у трећем тромесечју 2019, у односу на исто тромесечје претходне године, бележи раст у текућим ценама од 8,8%. Уколико се упореди исти период, промет у Републици Србији код трговине на велико (област 46 КД) бележи раст у текућим ценама од 3,8%, а у трговини на мало (област 47 КД) раст од 9,5%.

У структури трговинског промета највеће учешће оствариле су следеће робне групе: у области 45 КД – моторна возила (52,6%), у области 46 КД – остали непрехрамбени производи (23,1%), а у области 47 КД – прехрамбени производи и алкохолна пића (33,7%).