• A
  • A
  • A
shutterstock_651123751.jpg
15.11.2019. -
Индекси цена репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди, III квартал 2019.


Цене у III кварталу 2019. године, у односу на исти квартал 2018. године, смањене су за 1,9%.

Посматрано по групама производа у III кварталу 2019. године, у односу на исти квартал 2018. године, највећи утицај на пад цена забележен је у групама: Семе (-29,0%), Храна за животиње (-3,1%) и Средства за заштиту биља (-3,6%).

Цене репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди у III кварталу 2019. године, у односу на II квартал 2019. године, у просеку су смањене за 0,3%.

Посматрано по групама производа у III кварталу 2019. године, у односу на претходни квартал, највећи утицај на пад цена забележен је у групи Семе (-9,0%).