• A
  • A
  • A
shutterstock_715627375.jpg
11.10.2019. -
Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, август 2019.


Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у августу 2019. године, у односу на исти месец 2018. године, повећане су за 5,1%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на исти месец претходне године, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Воће (37,9%) и Индустријско биље (3,9%).

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у августу 2019. године, у односу на јул 2019. године, у просеку су повећане за 0,9%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на претходни месец, највећи утицај на раст цена забележен је у групи Стока и живина (3,5%).

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у периоду јануар-август 2019. године, у односу на исти период 2018. године, у просеку су повећане за 1,0%.

Посматрано по главним групама производа, у периоду јануар-август 2019. године у односу на исти период 2018. године, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Воће (26,9%) и Поврће (32,8%).