• A
  • A
  • A
shutterstock_689023369.jpg
02.10.2019. -
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Републичком заводу за статистику


Од 02.10.2019. године до 10.10.2019. године,  објављен је Јавни  конкурс за попуњавање извршилачких  радних места у Републичком заводу за статистику  у периодичном издању огласи  „ Послови“ Националне службе за запошљавање , на web  страници Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs  и на web  страници Републичког завода за статистику.  

 Листа кандидата који су испунили мерила за избор

 Текст конкурса

 Пријава за радно место 1

 Пријава за радно место 2

 Пријава за радно место 3

 Пријава за радно место 4

 Пријава за радно место 5

 Пријава за радно место 6

 Пријава за радно место 7

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак