• A
  • A
  • A
shutterstock_580499569.jpg
02.09.2019. -
Унутрашња трговина, II тромесечје 2019. године

 

Промет робе у трговини на велико и мало и поправка моторних возила (област 45 КД) у Републици Србији у другом тромесечју 2019, у односу на исто тромесечје претходне године, бележи раст у текућим ценама од 11,8%. Уколико се упореди исти период, промет у Републици Србији код трговине на велико (област 46 КД) бележи раст у текућим ценама од 4,1%, а у трговини на мало (област 47 КД) раст од 10,7%.

У структури трговинског промета највеће учешће оствариле су следеће робне групе: у области 45 КД – моторна возила (60,2%), у области 46 КД – остали непрехрамбени производи (23,3%), а у области 47 КД – прехрамбени производи и алкохолна пића (34,9%).