• A
  • A
  • A
shutterstock_615278390.jpg
29.08.2019. -
Правна и одговорна лица – учиниоци привредних преступа, 2018.


У 2018. години за учиниоце привредних преступа број пријављених правних лица већи је за 48% а одговорних лица повећан је за 52% у односу на 2017. годину, док је број осуђених правних лица и осуђених одговорних у правном лицу повећан за 18% код правних лица односно за 20% код одговорних лица.

Начин окончања поступка за учиниоце привредних преступа је у границама очекиваног: у 97,9% случајева поднет је оптужни предлог, а у 2,1% одбачена је пријава код пријављених правних лица. Слична ситуација је и код одговорних лица: у 97,5% случајева поднет је оптужни предлог, а у 2,5% одбачена је пријава.

У структури врсте привредних преступа у 2018. години најбројније су пријаве за привредне преступе настале повредом прописа о рачуноводству код правних лица (96%) а код одговорних лица у правном лицу (96,2%).

У истој години, посматрано према врстама привредних преступа, највећи број осуда је за повреде прописа о рачуноводству, 95,9% код правних лица и 95,7% код одговорних лица.