• A
  • A
  • A
06.06.2019. -
Пробни попис становништва, домаћинстава и станова, 2019. Контрола квалитета


Републички завод за статистику је у периоду од 22. маја до 5. јуна 2019. године спровео Постпописну контролу квалитета података прикупљених у Пробном попису 2019. године, поновним пописивањем око 1 000 случајно изабраних домаћинстава, у 16 пописних кругова ( на територији 16 општина).