• A
  • A
  • A
shutterstock_503419588.jpg
03.06.2019. -
Унутрашња трговина, I тромесечје 2019. године


Промет робе у трговини на велико и мало и поправка моторних возила (област 45 КД) у Републици Србији у првом тромесечју 2019, у односу на исто тромесечје претходне године, бележи раст у текућим ценама од 13,3%. Уколико се упореди исти период, промет у Републици Србији код трговине на велико (област 46 КД) бележи раст у текућим ценама од 7,8%, а у трговини на мало (област 47 КД) раст од 12,4%.

У структури трговинског промета највеће учешће оствариле су следеће робне групе: у области 45 КД – моторна возила (55%), у области 46 КД – остали непрехрамбени производи (22,5%), а у области 47 КД – прехрамбени производи и алкохолна пића (35%).