• A
  • A
  • A
shutterstock_102263728.jpg
15.05.2019. -
Индекси цена репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди, I квартал 2019.


Цене у I кварталу 2019. године, у односу на исти квартал 2018. године, смањене су за 3,2%.

Посматрано по групама производа у I кварталу 2019. године, у односу на исти квартал 2018. године, највећи утицај на пад цена забележен је у групама Храна за животиње (-8,4%), Семе (-12,6%) и Средства за заштиту биља (-11,0%). Раст цена забележен је у групи Минерална ђубрива (11,3%).

Цене репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди у I кварталу 2019. године, у односу на IV квартал 2018. године, у просеку су смањене за 1,6%.

Посматрано по групама производа у I кварталу 2019. године, у односу на претходни квартал, највећи утицај на пад цена забележен је у групама Храна за животиње (-2,1%) и Семе (-9,2%).