• A
  • A
  • A
shutterstock_649293697.jpg
12.04.2019. -
Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, фебруар 2019.


Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у фебруару 2019. године, у односу на исти месец 2018. године, повећане су за 0,7%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на исти месец претходне године, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Жита (8,6%), Кромпир (53,9%) и Поврће (104,9%). Пад цена забележен је у групама: Индустријско биље (-14,9%), Стока и живина (-3,3%) и Воће (-38,0%).

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у фебруару 2019. године, у односу на јануар 2018. године, у просеку су повећане за 2,5%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на претходни месец, највећи утицај на раст цена забележен је у групи Жита (7,7%). Пад цена забележен је у групама: Стока и живина (-1,5%) и Воће (-5,7%).

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у периоду јануар-фебруар 2019. години, у односу на исти период 2018. године, у просеку су смањене за 2,9%.

Посматрано по главним групама производа, у периоду јануар-фебруар 2019. године у односу на исти период 2018. године, највећи утицај на пад цена забележен је у групама: Индустријско биље (-14,0%), Стока и живина (-3,6%), Жита (-1,1%), и Воће (-31,6%). Раст цена забележен је у групама: Поврће (101,4%) и Кромпир (49,0%).