• A
  • A
  • A
shutterstock_649293697.jpg
11.01.2019. -
Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, новембар 2018.


Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у новембру 2018. године, у односу на октобар 2018. године, у просеку су повећане за 1,2%. Цене у новембру 2018. године, у односу на исти месец 2017. године, смањене су за 10,8%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на претходни месец, раст цена забележен је у групама: Поврће (4,1%), Воће (3,5%), Жита (2,7%) и Индустријско биље (1,4%). Пад цена забележен је у групама Кромпир (-3,9%) и Стока и живина (-2,5%)..

Цене осталих производа нису се битније мењале.