• A
  • A
  • A
zastave.jpg
11.12.2018. -
Отворено Преговарачко поглавље 18 за статистику


На Међувладиној конференцији Европске уније и Републике Србије, 10. децембра 2018. године, званично је отворено Преговарачко поглавље 18 ‒ Статистика.

Преговори у оквиру Поглавља 18 обухватају усклађивање правних прописа са правном тековином ЕУ из области статистике. Правне тековине ЕУ које уређују питање статистике садрже широк спектар методолошких приручника и упутстава у разним статистичким доменима, као што су пољопривреда, економска и монетарна политика, демографске и социјалне статистике и истраживања. Међународни споразуми или међународни стандарди, као и кодекс праксе у статистици, обезбеђују даЉу основу за статистичку производњу.

Ово поглавЉе се сматра значајним и зато што ће позитивне промене које ће проистећи из успешног процеса преговора као резултат имати боЉи квалитет, доступност и веродостојност података, а које ће условити доношење исправних одлука за спровођење заједничке политике ЕУ.

Остале вести