• A
  • A
  • A
shutterstock_59993326.jpg
03.12.2018. -
Унутрашња трговина, III тромесечје 2018. године


Промет робе у трговини на велико и мало и поправка моторних возила (област 45 КД) у Републици Србији у трећем тромесечју 2018, у односу на исто тромесечје претходне године, бележи раст у текућим ценама од 13,4%. Уколико се упореди исти период, промет у Републици Србији код трговине на велико (област 46 КД) бележи раст у текућим ценама од 11,5%, а у трговини на мало (област 47 КД) раст од 8,6%.

У структури трговинског промета највеће учешће оствариле су следеће робне групе: у области 45 КД – моторна возила (54,8%), у области 46 КД – прехрамбени производи, пића и дуван (23,3%), а у области 47 КД – прехрамбени производи и алкохолна пића (33,3%).