• A
  • A
  • A
shutterstock_366763475.jpg
21.09.2018. -
Годишње истраживање о употреби информационо-комуникационих технологија, 2018.

  
У Републици Србији 72,9% домаћинстава поседује интернет прикључак, што чини повећање од 4,9% у односу на 2017. годину.

Заступљеност рачунара у домаћинствима је 72,1%, што представља повећање од 4% у односу на претходну годину. Што се тиче интернет конекције – 67,5% корисника интернету приступа путем мобилних уређаја (телефон или таблет) и то је најзаступљенији тип конекције који, у односу на претходну годину, бележи пораст од 13,9%; друга по заступљености је АДСЛ конекција коју употребљава 51,2% корисника. Широкопојасну интернет конекцију поседује 72,5% домаћинстава у Републици Србији.

У последња 3 месеца рачунар је користило 70,7% лица, што чини повећање од 3% у односу на 2017. годину. Истраживање је показало да је интернет користило 73,4% лица, док га 24,2% лица никада није користило. Преко 3 590 000 лица користи интернет сваког или скоро сваког дана. Уређај који се најчешће користи за приступ интернету је мобилни телефон са 83,7%, следе персонални рачунар са 59,8% и лаптоп са 45,3%. Куповину или поручивање робе путем интернета, у последња три месеца, обављало је 30,9% корисника интернета.

За потребе пословања, интернет користи 99,8% предузећа, док веб-сајт поседује њих 82,6%. Током 2017. године 41,9% предузећа наручивало је производе или услуге путем интернета, док је поруџбине путем интернета примало 26,3% предузећа. Друштвене мреже су све присутније у пословању, а у прилог томе говоре резултати истраживања који показују да је неку од друштвених мрежа за потребе пословања користило 39,7% предузећа.

Методолошке основе

Републички завод за статистику спровео је два истраживања о употреби информационо-комуникационих технологија у 2018. години. Прво се односи на домаћинства и појединце, а другим су обухваћена предузећа.

Истраживања су спроведена по методологији Евростата, на територији Републике Србије. (У оквиру података за Републику Србију нису приказани подаци за АП Косово и Метохија.)

Када је реч о домаћинствима и појединцима, обухваћена су домаћинства с најмање једним чланом који има између 16 и 74 године живота, као и појединци исте старосне доби.

Према методологији Евростата, обухваћена су предузећа са 10 и више запослених из следећих делатности пословања: прерађивачка индустрија, грађевинарство, трговина на велико и мало, саобраћај и складиштење, пословање некретнинама, стручне, научне и техничке делатности, снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и водом, управљање отпадним водама, услуге смештаја и исхране, информисање и комуникација, административне и помоћне услужне делатности, поправке компјутера.

  Резултати истраживања