• A
  • A
  • A
shutterstock_59993326.jpg
01.03.2018. -
Унутрашња трговина, IV тромесечје 2017.

Промет робе у трговини на велико и мало и поправка моторних возила (област 45 КД) у Републици Србији у четвртом тромесечју 2017, у односу на исто тромесечје претходне године, бележи раст у текућим ценама од 9,5%. Уколико се упореди исти период, промет у Републици Србији код трговине на велико (област 46 КД) бележи раст у текућим ценама од 7,7%, а у трговини на мало (област 47 КД) раст од 6,6%. У структури трговинског промета највеће учешће оствариле су следеће робне групе: у области 45 КД – моторна возила (48,5%), у области 46 КД – прехрамбени производи, пића и дуван (24,4%), а у области 47 КД – прехрамбени производи и алкохолна пића (35,1%).