• A
  • A
  • A
{"Translation":{"YearOfPublication":"Датум објављивања","Author":"Уредник / Аутор","Language":"Језик","ISSN":"ISSN/ISBN","Period":"Периодика","NoOfPages":"Број страна","Format":"Формат","Cover":"Цена","Printing":"Тираж","Download":"Преузимање"},"Publication":{"Title":"Домаћинства према броју чланова, 2022","Description":"У књизи су објављени подаци о укупном броју домаћинстава у Републици Србији, према броју чланова и просечној величини. Подаци у књизи су приказани по регионима, областима, општинама, градовима и насељеним местима.","PublicationDate":"2023-07-07","AuthorName":"","Language":"српски и енглески","ISSN":"978-86-6161-232-9","Period":"десетогодишња","NoOfPages":184,"PageFormat":"A4 (210 X 297)","Cover":"1100.00 RSD","Printing":200,"ImageLocation":"/G2023/img/G20234005.jpg","Files":[{"Location":"/G2023/Pdf/G20234005.pdf","Type":"pdf","Extension":"pdf","ForEnglish":false}]},"ElLibraryUrl":"https://publikacije.stat.gov.rs"}