• A
  • A
  • A
{"Translation":{"YearOfPublication":"Датум објављивања","Author":"Уредник / Аутор","Language":"Језик","ISSN":"ISSN/ISBN","Period":"Периодика","NoOfPages":"Број страна","Format":"Формат","Cover":"Цена","Printing":"Тираж","Download":"Преузимање"},"Publication":{"Title":"Старост и пол, 2022","Description":"У књизи су објављени коначни резултати Пописа о старости и полу становништва Републике Србије. Подаци су приказани по регионима, областима, општинама, градовима и насељеним местима, по петогодишњим старосним групама (0–4, 5–9, 10–14, 15–19, 20–24, 25–29, 30–34, 35–39, 40–44, 45–49, 50–54, 55–59, 60–64, 65–69, 70–74, 75–79, 80–84, 85 и више), броју пунолетног становништва и просечној старости.","PublicationDate":"2023-05-25","AuthorName":"","Language":"српски и енглески","ISSN":"978-86-6161-230-5","Period":"десетогодишња","NoOfPages":742,"PageFormat":"A4 (210 X 297)","Cover":"4348.00 RSD","Printing":200,"ImageLocation":"/G2023/img/G20234003.jpg","Files":[{"Location":"/G2023/Pdf/G20234003.pdf","Type":"pdf","Extension":"pdf","ForEnglish":false}]},"ElLibraryUrl":"https://publikacije.stat.gov.rs"}