• A
  • A
  • A
{"Translation":{"YearOfPublication":"Датум објављивања","Author":"Уредник / Аутор","Language":"Језик","ISSN":"ISSN/ISBN","Period":"Периодика","NoOfPages":"Број страна","Format":"Формат","Cover":"Цена","Printing":"Тираж","Download":"Преузимање"},"Publication":{"Title":"Статистички годишњак Републике Србије, 2019","Description":"Републички завод за статистику представља 52. издање „Статистичког годишњака Републике Србије, 2019“ с циљем да корисницима званичне статистике пружи свеобухватни компендијум највaжнијих и најинтересантнијих статистичких података и индикатора о друштвеном и привредном развoју Републике Србије. Статистички годишњак је резултат бројних статистичких истраживања и обрачуна које континуирано спроводимо сваке године, преточених у збирку статистичких показатеља, која на систематичан начин омогућава увид у стање, структуре, кретање и трендове социјалних и економских појава и мерила друштвено-економског развоја.","PublicationDate":"2019-10-18","AuthorName":"Душан Гавриловић","Language":"српски и енглески","ISSN":"ISSN 0354-4206","Period":"годишња","NoOfPages":437,"PageFormat":"A4 (210 X 297)","Cover":"2565.00 RSD","Printing":200,"ImageLocation":"/G2019/img/G20192052.jpg","Files":[{"Location":"/G2019/Pdf/G20192052.pdf","Type":"pdf","Extension":"pdf","ForEnglish":false}]},"ElLibraryUrl":"https://publikacije.stat.gov.rs"}