• A
  • A
  • A
Употреба ИКТ у предузећима

Статистика употребе информационо-комуникационих технологија у предузећима (ИКТ-ПРЕД)  обезбеђује податке о приступу и употреби  рачунара, интернета, мобилног интернета за пословне потребе и поседовање веб-сајта. Такође, обезбеђује податке о коришћењу е-трговине, е-управе и друштвених мрежа  у редовном пословању предузећа са 10 и више запослених.

 

 

Вести
Види све
21. октобар 2022. Употреба ИКТ-а предузећа, 2022.

У Републици Србији 100% предузећа поседује интернет прикључак, веб-сајт поседује 84,9% предузећа.
У 2021. години 28,0% предузећа продавало је производе/услуге путем интернета.

Опширније
Кључни показатељи
Предузећа која користе широкопојасну интернет конекцију
100 %
Мала предузећа која поседују веб-сајт
82,7 %
Предузећа која продају своје производе/услуге путем интернета
28 %
Подаци