• A
  • A
  • A
Употреба ИКТ у предузећима

Статистика употребе информационо-комуникационих технологија у предузећима (ИКТ-ПРЕД)  обезбеђује податке о приступу и употреби  рачунара, интернета, мобилног интернета за пословне потребе и поседовање веб-сајта. Такође, обезбеђује податке о коришћењу е-трговине, е-управе и друштвених мрежа  у редовном пословању предузећа са 10 и више запослених.

 

 

Вести
Види све
shutterstock_373751299.jpg
20.09.2019. - Употреба ИКТ-а предузећа, 2019.

У Републици Србији 99,8% предузећа поседује интернет прикључак, веб-сајт поседује 83,6% предузећа.
У 2018. години 42,3% предузећа наручивало је производе путем интернета што чини повећање од 0,4% у односу на 2017. годину.

Опширније
Кључни показатељи
Предузећа која користе широкопојасну интернет конекцију
97,1 %
Предузећа која користе неку од друштвених мрежа за пословање
47,4 %
Предузећа која користе клауд
21,9 %
Подаци