• A
  • A
  • A
Употреба ИКТ - појединци

Истраживање о употреби информационо-комуникационих технологија међу појединцима (ИКТ-ДОМ) обезбеђује податке о употреби рачунара, мобилног телефона, као и интернета међу појединцима. Такође, обезбеђује информације о коришћењу е-управе, е-трговине и поседовања е-вештина од стране појединаца старосне доби од 16 до 74 године.

 

Вести
Види све
22. октобар 2021. Употреба ИКТ-а појединци, 2021.

У Републици Србији преко 3 350 000 лица користи рачунар сваког или скоро сваког дана у 2021. години. 40% интернет популације у 2021. години користи услуге е-управе.
У последња 3 месеца 42,3% корисника интернета је куповало/поручивало робу или услуге путем интернета.

Опширније
Кључни показатељи
Фреквенција употребе интернета - појединци, у последња три месеца
81,2 %
Лица која користе интернет сваког дана
3 900 000
Интернет популација која поседује налог на друштвеним мрежама
74,3 %
Подаци