• A
  • A
  • A
Употреба ИКТ - појединци

Истраживање о употреби информационо-комуникационих технологија међу појединцима (ИКТ-ДОМ) обезбеђује податке о употреби рачунара, мобилног телефона, као и интернета међу појединцима. Такође, обезбеђује информације о коришћењу е-управе, е-трговине и поседовања е-вештина од стране појединаца старосне доби од 16 до 74 године.

 

Вести
Види све
21. октобар 2022. Употреба ИКТ-а појединци, 2022.

У Републици Србији преко 3 990 000 лица која користе интернет у последња три месеца, користи интернет више пута у току дана у 2022. години. 30,2% интернет популације у 2022. години је користило интернет да би одштампали званичне обрасце са веб странице или апликације јавне администрације. У последња 3 месеца 47,8% корисника интернета је куповало/поручивало робу или услуге путем интернета.

Опширније
Кључни показатељи
Фреквенција употребе интернета - појединци, у последња три месеца
83,5 %
Корисници рачунара у последња три месеца
75,9 %
Интернет популација која поседује налог на друштвеним мрежама
81,9 %
Подаци