• A
  • A
  • A
Туризам

Месечним истраживањем о доласцима и ноћењима гостију обухваћене су све врсте смештајних капацитета (хотели, пансиони, мотели, апартмани, кампови...), чиме је, по правилу, обезбеђена потпуна обухватност. Међутим, известан број туриста у објектима у власништву физичких лица (приватним собама, кућама и становима ...) није обухваћен због непријављивања гостију.
Статистичким истраживањем о туристичким агенцијама обухваћене су агенције које имају седиште у Републици Србији и поседују лиценцу за обављање делатности посредовања у туризму. 

Обавештење

У свим публикацијама Републичког завода за статистику, од 2022. године, подаци о туристичком промету објављују се на основу статистичке обраде података преузетих из административног извора, Централног информационог система у угоститељству и туризму (еТуриста).

Закључно са децембром 2021. године, подаци су се прикупљали, обрађивали и објављивали на основу статистичког истраживања о доласцима и ноћењима туриста у смештајним објектима (ТУ-11).

Сви индекси туристичког промета (доласци и ноћења туриста) у 2022. израчунавају се на основу података Централног информационог система у угоститељству и туризму (еТуриста) за 2022. и 2021. 

Променом извора података, самим тим и обухвата, резултати добијени истраживањем (ТУ-11, за прошлу годину)  и из административног извора (еТуриста, за ову годину) нису упоредиви.

Вести
Види све
31. октобар 2022. Туристички промет, септембар 2022.

У Републици Србији у септембру 2022. године, у односу на септембар 2021. године, број долазака туриста већи је за 55,7 %, док је број ноћења већи за 45,7 %.

У септембру 2022. године, у односу на септембар 2021. године, број ноћења домаћих туриста већи је за 55,8 %, а број ноћења страних туриста већи је за 30,5%.

Опширније
Подаци