• A
  • A
  • A
Туризам

Месечним истраживањем о доласцима и ноћењима гостију обухваћене су све врсте смештајних капацитета (хотели, пансиони, мотели, апартмани, кампови...), чиме је, по правилу, обезбеђена потпуна обухватност. Међутим, известан број туриста у објектима у власништву физичких лица (приватним собама, кућама и становима ...) није обухваћен због непријављивања гостију.
Статистичким истраживањем о туристичким агенцијама обухваћене су агенције које имају седиште у Републици Србији и поседују лиценцу за обављање делатности посредовања у туризму.

 

Вести
Види све
30. децембар 2021. Туристички промет, новембар 2021.

У Републици Србији у новембру 2021. године, у односу на новембар 2020. године, број долазака туриста већи је за 86,4%, док је број ноћења већи за 51,9%.

У новембру 2021. године, у односу на новембар 2020. године, број ноћења домаћих туриста већи је за 29,3%, док је број ноћења страних туриста већи за 114,2%.

Опширније
Подаци