• A
  • A
  • A
Зараде

Статистика зарада обезбеђује месечне податке о износу и кретању просечних  зарада до нивоа општина и области делатности, годишње податке о висини зарада према полу и  степену стручне спреме запослених као и податке о медијани и дистрибуцији зарада.

Четворогодишње Истраживањe о структури зарада обезбеђује међународно упоредиве податке о  просечним зарадама према карактеристикама запослених и карактеристикама пословних субјеката.

 

 

Обавештење

26.04.2018.

Републички завод за статистику, почев од 2018. године, просечне зараде рачуна на основу података из евиденције Пореске управе. Због преласка на нови извор података и нову методологију, месечна саопштења о просечним зарадама се објављују 55 дана по истеку месеца на који се зараде односе. 

Вести
Види све
26. април 2021. Просечне зараде по запосленом, фебруар 2021

Просечна зарада (бруто) обрачуната за фебруар 2021. године износила је 85 864 динарa, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 62 280 динарa.

У периоду јануар - фебруар 2021. године у односу на исти период прошле године, остварен је номинални раст просечних нето зарада од 6,2%. У истом периоду нето зараде су реално порасле за 5,0%.

Медијална нето зарада за фебруар 2021. године износила је 47 682 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

Опширније
Подаци