• A
  • A
  • A
Зараде

Статистика зарада обезбеђује месечне податке о износу и кретању просечних  зарада до нивоа општина и области делатности, годишње податке о висини зарада према полу и  степену стручне спреме запослених као и податке о медијани и дистрибуцији зарада.

Четворогодишње Истраживањe о структури зарада обезбеђује међународно упоредиве податке о  просечним зарадама према карактеристикама запослених и карактеристикама пословних субјеката.

 

 

Обавештење

26.04.2018.

Републички завод за статистику, почев од 2018. године, просечне зараде рачуна на основу података из евиденције Пореске управе. Због преласка на нови извор података и нову методологију, месечна саопштења о просечним зарадама се објављују 55 дана по истеку месеца на који се зараде односе. 

Вести
Види све
24. јун 2022. Просечне зараде по запосленом, април 2022

Просечна зарада (бруто) обрачуната за април 2022. године износила је 100 727 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 73 012 динарa.

У периоду јануар-април 2022. године у односу на исти период прошле године, остварен је номинални раст просечних нето зарада од 13,1%. У истом периоду нето зараде су реално порасле за 3,9%.

Медијална нето зарада за април 2022. године износила је 55 267 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

Опширније
Подаци