• A
  • A
  • A
Зараде

Статистика зарада обезбеђује месечне податке о износу и кретању просечних  зарада до нивоа општина и области делатности, годишње податке о висини зарада према полу и  степену стручне спреме запослених као и податке о медијани и дистрибуцији зарада.

Четворогодишње Истраживањe о структури зарада обезбеђује међународно упоредиве податке о  просечним зарадама према карактеристикама запослених и карактеристикама пословних субјеката.

 

 

Обавештење

26.04.2018.

Републички завод за статистику, почев од 2018. године, просечне зараде рачуна на основу података из евиденције Пореске управе. Због преласка на нови извор података и нову методологију, месечна саопштења о просечним зарадама се објављују 55 дана по истеку месеца на који се зараде односе. 

Вести
Види све
shutterstock_110197469.jpg
25.06.2020. - Просечне зараде по запосленом, април 2020.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за април 2020. године износила је 81 486 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 58 932 динара.

У периоду јануар - април 2020. године у односу на исти период прошле године, остварен је номинални раст просечних нето зарада од 9,6%. У истом периоду нето зараде су реално порасле за 8,0%.

Медијална нето зарада за април 2020. године износила је 44 129 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

Опширније
Подаци