• A
  • A
  • A
Зараде

Статистика зарада обезбеђује месечне податке о износу и кретању просечних  зарада до нивоа општина и области делатности, годишње податке о висини зарада према полу и  степену стручне спреме запослених као и податке о медијани и дистрибуцији зарада.

Четворогодишње Истраживањe о структури зарада обезбеђује међународно упоредиве податке о  просечним зарадама према карактеристикама запослених и карактеристикама пословних субјеката.

 

 

Обавештење

26.04.2018.

Републички завод за статистику, почев од 2018. године, просечне зараде рачуна на основу података из евиденције Пореске управе. Због преласка на нови извор података и нову методологију, месечна саопштења о просечним зарадама се објављују 55 дана по истеку месеца на који се зараде односе. 

Вести
Види све
24. март 2023. Просечне зараде по запосленом, јануар 2023

Просечна зарада (бруто) обрачуната за јануар 2023. године износила је 114 228 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 82 769 динара.

У односу на јануар 2022. године просечна нето зарада обрачуната за јануар 2023. године номинално је већа за 16,7%, док је реално већа за 0,8%.

Медијална нето зарада за јануар 2023. године износила је 62 964 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

Опширније
Подаци