• A
  • A
  • A
Попис пољопривреде, 2012

Структурна истраживања спроводе се у виду пописа на сваких десет година, као и анкете које се спроводе у међупописном периоду на сваке три године. 
Попис пољопривреде је свеобухватна акција коју припрема, организује и спроводи Републички завод за статистику у циљу прикупљања података о структурним карактеристикама пољопривредних газдинстава у Републици Србији.

Подаци
Погледајте и ово
Пописни резултати ниво насеља
Преузмите податке Пописа пољопривреде на нивоу насеља у ексел табелама
О попису пољопривреде
Попис пољопривреде је свеобухватно истраживање којим се прикупљају подаци о структури пољопривредних газдинстава