• A
  • A
  • A
Анкета о структури пољопривредних газдинстава

Од 1. октобра до 30. новембра 2018. године, на основу Уредбе о утврђивању плана званичне статистике за 2018. годину („Службени гласник РС“, број 120/17), Републички завод за статистику спровешће Анкету о структури пољопривредних газдинстава, 2018, која је финансирана из претприступних фондова ЕУ, у оквиру Националног програма ИПА 2016.

 

Вести
Види све
18. април 2019. Анкета о структури пољопривредних газдинстава, 2018.

Од 1. октобра до 30. новембра 2018. године, Републички завод за статистику спровео је Анкету о структури пољопривредних газдинстава, 2018. Финансијска средства за спровођење ове анкете, у износу од 2,59 милиона евра, обезбеђена су из претприступних фондова ЕУ и из националног буџета. Анкетирано је 120 000 пољопривредних газдинстава, чиме су прикупљени подаци о пољопривредном земљишту, броју стоке, механизацији, радној снази на газдинствима и примењеним агротехничким мерама

Опширније
Подаци