• A
  • A
  • A
Високо образовање

Статистика високог образовања обезбеђује податке о студентима уписаним и дипломираним на студијама првог степена (основне академске, струковне и специјалистичке струковне студије), на студијама другог степена (мастер академских и сртуковних студија и  специјалистичке академске студије) и студијама трећег степена (докторске академске студије) и наставницима и стручним сарадницима на овом нивоу образовања

 

Обавештење

Све високошколске установе које желе да електронским путем достављају Републичком заводу за статистику податке о упису студената (образац ШВ20) могу да преузму: критеријуме за логичку контролу, шифарнике, пример XМЛ фајл-а овде .

 

 

Вести
Види све
24. децембар 2021. Новоуписани студенти на академске/струковне студије у 2021/22.

Прву годину основних студија у календарској 2021/22. години у Републици Србији уписало је 48508 студената, на свим високошколским установама.

Од укупног броја бруцоша 21216 (43,7%) су мушкарци, а 27292 (56,3%) су жене.

Посматрано према начину финансирања студија, 50,6% новоуписаних студената су корисници буџета, док 49,4% чине самофинансирајући студенти.

Опширније
Подаци