• A
  • A
  • A
Производња индустријских производа из Годишњег истраживања индустрије

Статистика производње индустријских производa прати остварену производњу, залихе на крају године и продају индустријских производа на годишњем нивоу. Индустријски производи дефинисани су шифром, називом и јединицом мере из Номенклатуре индустријских производа за Годишње истраживање индустрије. Номенклатура индустријских производа у потпуности је усаглашена са Продком листом по којој земље Европске Заједнице приказују индустријске производе.

Погледајте и ово
Додатне табеле
Производња индустријских производа