• A
  • A
  • A
Монетарни рачуни животне средине

Монетарни рачуни животне средине садрже податке о порезима у области животне средине према категоријама пореза и податке о трошковима за заштиту животне средине према активностима заштите.

 

 

Вести
Види све
18. новембар 2021. Трошкови за заштиту животне средине, 2020.

Укупни трошкови за заштиту животне средине у 2020. години износили су 46 698,1 мил. РСД, што је за 10,2% више него претходне године. У структури укупних трошкова за заштиту животне средине учешће инвестиција за заштиту животне средине износило је 39,6%, док су текући издаци имали учешће од 60,4%.

Опширније