• A
  • A
  • A
Монетарни рачуни животне средине

Монетарни рачуни животне средине садрже податке о порезима у области животне средине према категоријама пореза и податке о трошковима за заштиту животне средине према активностима заштите.

 

 

Вести
Види све
shutterstock_712076680.jpg
20.11.2019. - Трошкови за заштиту животне средине, 2018.

Укупни трошкови за заштиту животне средине у 2018. години износили су 38 266,7 мил. РСД, што је за 11,2% више него претходне године. У структури укупних трошкова за заштиту животне средине учешће инвестиција за заштиту животне средине износило је 19,4%, док су текући издаци имали учешће од 80,6%.

Опширније