• A
  • A
  • A
Воде

Статистика вода садржи податке о захваћеним, коришћеним и отпадним водама према секторима економских делатности, водоводној и канализационој мрежи и броју прикључених становника, наводњавању,  одводњавању и заштити од штетног дејства вода.

 

 

Вести
Види све
shutterstock_370005596.jpg
12.06.2019. - Коришћење и заштита вода од загађивања, 2018

У 2018. години у секторима индустрије коришћено је 4 175 мил. m3 воде. Највећи део захваћене воде коришћен је за хлађење при производњи електричне енергије. Коришћене воде повећане су за 3,2% у односу на претходну годину. Укупно je испуштенo 4 150 мил. m3  воде односно 3,7% више него у претходној години.

Од укупно 4 175 мил. m3 захваћених вода у секторима индустрије 99,6% чине воде из сопственог водозахвата (98,8% површинске воде и 0,8% подземне), а 0,4% из јавног водовода. 

Опширније
Подаци