• A
  • A
  • A
Воде

Статистика вода садржи податке о захваћеним, коришћеним и отпадним водама према секторима економских делатности, водоводној и канализационој мрежи и броју прикључених становника, наводњавању,  одводњавању и заштити од штетног дејства вода.

 

 

Вести
Види све
08. јун 2022. Коришћење и заштита вода од загађивања, 2021 – Претходни резултати

У 2021. години у секторима индустрије коришћено је 3 723 мил. m3 воде што што је, у односу на 2020. годину, мање за 6,4%.

Од укупно 3 723 мил. m3 захваћених вода у секторима индустрије 99,6% чине воде из сопственог водозахвата (98,6% површинске воде и 1,0% подземне), а 0,4% из јавног водовода.

Опширније
Подаци