• A
  • A
  • A
Физички рачуни животнe срединe

Физички рачуни животне средине садрже податке о емисијама загађујућих материја у ваздух и емисијама гасова са ефектом стаклене баште према секторима економских делатности, као и токове материјала између економије и природног окружења. 

 

 

Вести
Види све
shutterstock_470723780.jpg
05.12.2019. - Индикатори материјалних токова, 2018.

Количина домаћих екстрахованих ресурса у 2018. години износила је 114 585 хиљ. тона, што је за 4,9% више у односу на претходну годину. Посматрано по категоријама материјала, највећи износ у домаћој екстракцији имали су биомаса (40 682 хиљ. тона) и фосилна горива (38 885 хиљ. тона).

Опширније