• A
  • A
  • A
Физички рачуни животнe срединe

Физички рачуни животне средине садрже податке о емисијама загађујућих материја у ваздух и емисијама гасова са ефектом стаклене баште према секторима економских делатности, као и токове материјала између економије и природног окружења. 

 

 

Вести
Види све
27. септембар 2022. Рачун физичког тока енергије, 2020.

У 2020. години, укупна расположива енергија износила је 2 139 262 ТЈ, што је за 2,5% више у односу на 2019. годину. Највеће учешће у укупним токовима енергије бележе производи, 48,1%, а затим следе остаци са 30,5% и инпути природне енергије са учешћем од 21,4%.

Опширније
Подаци