• A
  • A
  • A
Физички рачуни животнe срединe

Физички рачуни животне средине садрже податке о емисијама загађујућих материја у ваздух и емисијама гасова са ефектом стаклене баште према секторима економских делатности, као и токове материјала између економије и природног окружења. 

 

 

Вести
Види све
shutterstock_533980216.jpg
20.09.2019. - Рачун емисије у ваздух, 2017

Емисија сумпор-диоксида (SО2) у 2017. години износила је 420,2 килотона (Gg), што је за 0,7% мање у односу на претходну годину. Укупна емисија SО2  у сектору Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром има удео од 91,4% и  бележи благи раст у односу на 2016. годину. Учешће овог гаса у сектору Прерађивачка индустрија износи 4,4%, у осталим секторима економских делатности 1,8% и у домаћинствима 2,4%. 

 

Опширније