• A
  • A
  • A
Физички рачуни животнe срединe

Физички рачуни животне средине садрже податке о емисијама загађујућих материја у ваздух и емисијама гасова са ефектом стаклене баште према секторима економских делатности, као и токове материјала између економије и природног окружења. 

 

 

Вести
Види све
02. децембар 2022. Индикатори материјалних токова, 2021

Домаћа потрошња материјала у 2021. години износила је 132 836 хиљ. тона, што је за 1,1% више него у 2020. години. Према категоријама материјала, највећа је била потрошња фосилних горива (43 505 хиљ. тона) и неметалних минерала (33 553 хиљ. тона). Домаћа потрошња материјала по становнику у 2021. години износила је 19,4 тоне, што је за 0,4 тоне више у односу на претходну годину.

Опширније
Подаци