• A
  • A
  • A
Физички рачуни животнe срединe

Физички рачуни животне средине садрже податке о емисијама загађујућих материја у ваздух и емисијама гасова са ефектом стаклене баште према секторима економских делатности, као и токове материјала између економије и природног окружења. 

 

 

Вести
Види све
03. децембар 2021. Индикатори материјалних токова, 2020.

Количина домаћих екстрахованих ресурса у 2020. години износила је 129 575 хиљ. тона, што је за 5,6% више у односу на претходну годину. Посматрано по категоријама материјала, највећи износ у домаћој екстракцији имали су биомаса (42 776 хиљ. тона) и фосилна горива (40 859 хиљ. тона).

Опширније