• A
  • A
  • A
Годишња биљна производња

У статистици биљне производње прикупљају се подаци о засејаним површинама у јесењој и пролећној сетви, o пожњевеним површинама и приносима за око 60 ораничних култура, o површинама и приносима воћњака и винограда. Подаци се односе на пољопривредна газдинства: породична, газдинства предузетника и  газдинства правних лица.

Вести
Види све
25 септембар 2020. Остварена производња пшенице и раног воћа и очекивани приноси касних усева, воћа и грожђа, стање 05.09.2020.

Према претходним резултатима, са стањем на дан 5. септембра 2020. године, остварена производња пшенице је 2 973 хиљ. тона, што је за 17,3% више у односу на производњу остварену у прошлој години. Остварена производња малина је виша за 7,4%, а вишања за 70,9%.

Очекивана производња кукуруза је 8 048 хиљ. тона, што је за 9,6% више у односу на производњу остварену у прошлој години. У поређењу са прошлом годином, очекује се већа производња соје (15,1%), а мања сунцокрета (8,8%) и шећерне репе (10,5%).

Опширније
Подаци
Погледајте и ово
Додатне табеле
Додатне табеле