• A
  • A
  • A
Годишња биљна производња

У статистици биљне производње прикупљају се подаци о засејаним површинама у јесењој и пролећној сетви, o пожњевеним површинама и приносима за око 60 ораничних култура, o површинама и приносима воћњака и винограда. Подаци се односе на пољопривредна газдинства: породична, газдинства предузетника и  газдинства правних лица.

Вести
Види све
23. септембар 2022. Остварена производња пшенице и раног воћа и очекивани приноси касних усева, воћа и грожђа, стање 05.09. 2022

Према претходним резултатима, са стањем на дан 5. септембра 2022. године, остварена производња пшенице износи 3 113 хиљ. тона, што је за 9,6% мање у односу на производњу остварену у прошлој години. Остварена производња малина је виша за 4,0%, а вишања за 6,0%.

Очекивана производња кукуруза је 4 523 хиљ. тона, што је за 25,0% мање у односу на производњу остварену у прошлој години. У поређењу са прошлом годином, очекује се виша производња сунцокрета за 5,9%, а мања производња шећерне репе за 21,4% и соје за 26,2%.

 

Опширније
Подаци