• A
  • A
  • A
Годишња биљна производња

У статистици биљне производње прикупљају се подаци о засејаним површинама у јесењој и пролећној сетви, o пожњевеним површинама и приносима за око 60 ораничних култура, o површинама и приносима воћњака и винограда. Подаци се односе на пољопривредна газдинства: породична, газдинства предузетника и  газдинства правних лица.

Вести
Види све
shutterstock_14701387.jpg
25.09.2019. - Остварена производња пшенице и раног воћа и очекивани приноси касних усева, воћа и грожђа, стање 05.09. 2019.

Према претходним резултатима, са стањем на дан 5. септембра 2019. године, остварена производња пшенице је 2 535 хиљ. тона, што је за 13,8% мање у односу на производњу остварену у прошлој години. Остварена производња малина је мања за 5,5%, а вишања за 24,3%.

Очекивана производња кукуруза је 7 501 хиљ. тона, што је за 7,7% више у односу на производњу остварену у прошлој години. У поређењу са прошлом годином, очекује се већа производња соје (8,5%), а мања сунцокрета (0,6%) и шећерне репе (0,9%).

Опширније
Подаци
Погледајте и ово
Додатне табеле
Додатне табеле