• A
  • A
  • A
Сточарство

Статистика сточарства располаже подацима о броју и билансу стоке, по врстама и категоријама, о броју условних грла стоке и кошница пчела, производњи млека, јаја, вуне и меда, као и подацима о укупном клању и клању стоке у кланицама, прирасту и производњи меса − по врстама стоке. Подаци се односе на пољопривредна газдинства: породична, газдинства предузетника и газдинства правних лица.

Од 2015. године на располагању су и подаци о производњи готових млечних производа у млекарама,  за дистрибуцију на тржиштe. Одговорни произвођачи наведених података су Министарство пољопривреде и заштите животне средине и Републички завод за статистику, у складу са Споразумом о сарадњи 2007. године и Анексом споразума из 2014. године.

Вести
Види све
shutterstock_503107789.jpg
14.02.2019. - Број стоке, стање 1. децембра 2018. године

Према подацима приказаним у овом саопштењу, у Републици Србији, са стањем на дан 1. децембра 2018, у односу на претходно стање, већи је укупан број оваца за 0,4% и коза за 7,3%, док је мањи укупан број говеда за 2,3%, свиња за 4,1% и живине за 0,7%.

Опширније
Подаци
Погледајте и ово
Додатне табеле
Додатне табеле