• A
  • A
  • A
Станови

Стамбена статистика обезбеђује податке о стамбеном фонду, изграђеним становима, порушеним становима и просечним ценама станова новоградње. Укупан расположиви стамбени фонд на територији Републике Србије је формиран на бази података Пописа становништва, домаћинстава и станова. Подаци о изграђеним и порушеним становима омогућавају израчунавање стамбеног фонда за године између два пописа. 

Обавештење

Републички завод за статистику од 2019. године за обрачун просечне цене станова новоградње користи расположиви административни извор података Регистар цена непокретности, који води Републички геодетски завод. Обухваћени су сви станови новоградње који су продати у градским насељима, и на основу тих података су обрачунате просечне цене станова новоградње. На овај начин je  обезбеђен потпун обухват и обрачун цена за све општине у којима је регистрована продаја три и више новоизграђених станова.

Вести
Види све
15. септембар 2023. Цене станова новоградње, I полугодиште 2023

Просечнa ценa станова новоградње у Републици Србији у I полугодишту 2023. године износила је 214 017 динара, што представља смањење од 1,8% у односу на II полугодиште 2022. године. Цене станова у посматраном периоду кретале су се у интервалу од 52 481 динар по m² у Бујановцу до 489 634 динара у београдској општини Савски венац.

Опширније
Кључни показатељи
Просечна цена станова новоградње, по м2
214 017
Број завршених станова
29 659
Површина завршених станова, м2
2 143 751
Подаци