• A
  • A
  • A
Станови

Стамбена статистика обезбеђује податке о стамбеном фонду, изграђеним становима, порушеним становима и просечним ценама станова новоградње. Укупан расположиви стамбени фонд на територији Републике Србије је формиран на бази података Пописа становништва, домаћинстава и станова. Подаци о изграђеним и порушеним становима омогућавају израчунавање стамбеног фонда за године између два пописа. 

Обавештење

Републички завод за статистику од 2019. године за обрачун просечне цене станова новоградње користи расположиви административни извор података Регистар цена непокретности, који води Републички геодетски завод. Обухваћени су сви станови новоградње који су продати у градским насељима, и на основу тих података су обрачунате просечне цене станова новоградње. На овај начин je  обезбеђен потпун обухват и обрачун цена за све општине у којима је регистрована продаја три и више новоизграђених станова.

Вести
Види све
house-2368389_960_720.jpg
16.09.2019. - Цене станова новоградње, I полугодиште 2019.

Продаја станова новоградње у I полугодишту 2019. године регистрована је у 68 општина/градова Републике Србије. Површина продатих новоизграђених станова у просеку је износила 53 m². Просечне цене станова новоградње кретале су се у интервалу од 42 693 динара по m² у Тутину, до   345 499 динара у Београдској општини Савски венац.

Опширније
Кључни показатељи
Број завршених станова
18 051
Површина завршених станова, м2
1 336 589
Подаци