• A
  • A
  • A
Грађевинска активност

Индикатори који обезбеђују праћење нивоа грађевинске активности су вредност изведених радова у земљи и иностранству, завршене зграде и остале грађевине, утрошени грађевински и погонски материјал на градилиштима. Годишња вредност грађевинских радова дата је у текућим ценама у хиљадама динара, док је на кварталном нивоу вредност исказана базним индексима. Изведени радови на грађевинама приказани су према територији на којој се грађевине налазе. Грађевине су разврстане према Класификацији врста грађевина. 

 

Вести
Види све
10. мај 2023. Грађевинска делатност, I квартал 2023

Према подацима прикупљеним у I кварталу 2023. године, вредност изведених грађевинских радова на територији Републике Србије порасла је за 9,2% у текућим ценама, док у сталним ценама бележи пад од 0,5% у односу на I квартал 2022. године. Посматрано према врсти грађевина, вредност изведених радова, у сталним ценама, повећана је на осталим грађевинама 14,0%, док је на зградама смањена 20,0%.

Опширније
Кључни показатељи
Вредност изведених грађевинских радова, хиљ. РСД
581 188 278
Вредност изведених грађевинских радова на зградама, хиљ. РСД
258 132 062
Укупна површина изграђених зграда, м2
6 234 886
Подаци