• A
  • A
  • A
Грађевинска активност

Индикатори који обезбеђују праћење нивоа грађевинске активности су вредност изведених радова у земљи и иностранству, завршене зграде и остале грађевине, утрошени грађевински и погонски материјал на градилиштима. Годишња вредност грађевинских радова дата је у текућим ценама у хиљадама динара, док је на кварталном нивоу вредност исказана базним индексима. Изведени радови на грађевинама приказани су према територији на којој се грађевине налазе. Грађевине су разврстане према Класификацији врста грађевина. 

 

Вести
Види све
10 новембар 2020. Грађевинска делатност , III квартал 2020.

Према подацима који су прикупљени у III кварталу 2020. године, вредност изведених радова на територији Републике Србије опала је за 18,9% у текућим ценама, док у сталним ценама тај пад износи 17,2% у односу на III квартал 2019. године.

Опширније
Кључни показатељи
Вредност изведених грађевинских радова, хиљ. РСД
471 639 883
Вредност изведених грађевинских радова на зградама, хиљ. РСД
196 245 483
Укупна површина изграђених зграда, м2
4 954 208
Подаци