• A
  • A
  • A
Грађевинска активност

Индикатори који обезбеђују праћење нивоа грађевинске активности су вредност изведених радова у земљи и иностранству, завршене зграде и остале грађевине, утрошени грађевински и погонски материјал на градилиштима. Годишња вредност грађевинских радова дата је у текућим ценама у хиљадама динара, док је на кварталном нивоу вредност исказана базним индексима. Изведени радови на грађевинама приказани су према територији на којој се грађевине налазе. Грађевине су разврстане према Класификацији врста грађевина. 

 

Вести
Види све
10. мај 2021. Грађевинска делатност, I квартал 2021.

Према подацима прикупљеним у I кварталу 2021. године, вредност изведених радова на територији Републике Србије порасла је за 20,0% у текућим ценама, док у сталним ценама тај раст износи 20,7% у односу на I квартал 2020. године. Посматрано према врсти грађевина, вредност изведених радова на зградама, у сталним ценама, повећана је 17,5%, а на осталим грађевинама 22,7%.

Опширније
Кључни показатељи
Вредност изведених грађевинских радова, хиљ. РСД
471 639 883
Вредност изведених грађевинских радова на зградама, хиљ. РСД
196 245 483
Укупна површина изграђених зграда, м2
4 954 208
Подаци