• A
  • A
  • A
Грађевинска активност

Индикатори који обезбеђују праћење нивоа грађевинске активности су вредност изведених радова у земљи и иностранству, завршене зграде и остале грађевине, утрошени грађевински и погонски материјал на градилиштима. Годишња вредност грађевинских радова дата је у текућим ценама у хиљадама динара, док је на кварталном нивоу вредност исказана базним индексима. Изведени радови на грађевинама приказани су према територији на којој се грађевине налазе. Грађевине су разврстане према Класификацији врста грађевина. 

 

Вести
Види све
14. јун 2024. Грађевински радови у иностранству, 2023

Укупна вредност радова коју су извођачи из Републике Србије извели у иностранству у 2023. години износила је 21 983 милиона РСД. Највећа грађевинска активност, посматрано према државама, забележена је у Немачкоj, 31,2% од укупне вредности изведених радова, затим у Руској Федерацији, 26,1%, Уганди, 10,5% и Црној Гори, 8,7%.

Опширније
Кључни показатељи
Вредност изведених грађевинских радова, хиљ. РСД
614 711 035
Вредност изведених грађевинских радова на зградама, хиљ. РСД
271 146 488
Укупна површина изграђених зграда, м2
5 731 810
Подаци