• A
  • A
  • A
Грађевинска активност

Индикатори који обезбеђују праћење нивоа грађевинске активности су вредност изведених радова у земљи и иностранству, завршене зграде и остале грађевине, утрошени грађевински и погонски материјал на градилиштима. Годишња вредност грађевинских радова дата је у текућим ценама у хиљадама динара, док је на кварталном нивоу вредност исказана базним индексима. Изведени радови на грађевинама приказани су према територији на којој се грађевине налазе. Грађевине су разврстане према Класификацији врста грађевина. 

 

Вести
Види све
berlin-2248202_1920.jpg
15.06.2020. - Грађевински радови у иностранству, 2019

Укупна вредност радова коју су извођачи из Републике Србије извели у иностранству у 2019. години износила је 19 453 милиона РСД.

Опширније
Кључни показатељи
Вредност изведених грађевинских радова, хиљ. РСД
471 639 883
Вредност изведених грађевинских радова на зградама, хиљ. РСД
196 245 483
Укупна површина изграђених зграда, м2
4 954 208
Подаци