• A
  • A
  • A
Грађевинске дозволе

Статистика издатих грађевинских дозвола обезбеђује податке о укупаном броју издатих грађевинских дозвола, предрачунској вредности радова према издатим дозволама, издате грађевинске дозволе за зграде, као и број и корисну површину станова према издатим дозволамa. Обухваћене су грађевинске дозволе за изградњу грађевинског објекта и решење којим се одобрава извођење радова. 

 

Вести
Види све
gradjevinarstvo_1.jpg
15.09.2020. - Издате грађевинске дозволе, јул 2020.

У јулу месецу 2020. издато је 2 005 грађевинских дозвола, што је за 8,9% мање него у истом периоду претходне године. Од укупног броја дозвола издатих у јулу, 81,3% дозволa односи се на зграде, а 18,7% на остале грађевине.

Опширније
Кључни показатељи
Број издатих грађевинских дозвола
2 005
Број станова према издатим дозволама
2 375
Површина зграда према издатим дозволама
541 969
Подаци