• A
  • A
  • A
Грађевинске дозволе

Статистика издатих грађевинских дозвола обезбеђује податке о укупаном броју издатих грађевинских дозвола, предрачунској вредности радова према издатим дозволама, издате грађевинске дозволе за зграде, као и број и корисну површину станова према издатим дозволамa. Обухваћене су грађевинске дозволе за изградњу грађевинског објекта и решење којим се одобрава извођење радова. 

 

Вести
Види све
construction-623303_1920.jpg
15.06.2020. - Издате грађевинске дозволе, април 2020.

У априлу месецу 2020. издато је 1 016 грађевинских дозвола, што је за 36,7% мање него у априлу претходне године. Ако се посматра период од почетка године, за прва четири месеца 2020. године, укупан број издатих дозвола повећан је за 4,1%.

Опширније
Кључни показатељи
Број издатих грађевинских дозвола
1 016
Број станова према издатим дозволама
1 849
Површина зграда према издатим дозволама
305 751
Подаци