• A
  • A
  • A
Грађевинске дозволе

Статистика издатих грађевинских дозвола обезбеђује податке о укупаном броју издатих грађевинских дозвола, предрачунској вредности радова према издатим дозволама, издате грађевинске дозволе за зграде, као и број и корисну површину станова према издатим дозволамa. Обухваћене су грађевинске дозволе за изградњу грађевинског објекта и решење којим се одобрава извођење радова. 

 

Вести
Види све
15. јун 2021. Издате грађевинске дозволе, април 2021

У априлу месецу 2021. издата је 2 061 грађевинска дозвола, што представља повећање од 102,9% у односу на исти период претходне године. Од укупног броја дозвола издатих у априлу, 79,0% дозволa односи се на зграде, а 21,3% на остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 73,1% дозвола издато је за стамбене, а 26,9% за нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (70,4%).

Опширније
Кључни показатељи
Број издатих грађевинских дозвола
2 061
Број станова према издатим дозволама
4 034
Површина зграда према издатим дозволама
645 785
Подаци