• A
  • A
  • A
Грађевинске дозволе

Статистика издатих грађевинских дозвола обезбеђује податке о укупаном броју издатих грађевинских дозвола, предрачунској вредности радова према издатим дозволама, издате грађевинске дозволе за зграде, као и број и корисну површину станова према издатим дозволамa. Обухваћене су грађевинске дозволе за изградњу грађевинског објекта и решење којим се одобрава извођење радова. 

 

Вести
Види све
14. јануар 2022. Издате грађевинске дозволе, новембар 2021

У новембру месецу 2021. издате су 3 334 грађевинске дозволе, што представља повећање од 39,4% у односу на исти период претходне године. Од укупног броја дозвола издатих у новембру, 85,7% дозволa односи се на зграде, а 14,3% на остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 84,3% дозвола издато је за стамбене, а 15,7% за нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (65,0%).

 

 

 

Опширније
Кључни показатељи
Број издатих грађевинских дозвола
3 334
Број станова према издатим дозволама
2 538
Површина зграда према издатим дозволама
455 396
Подаци