• A
  • A
  • A
Грађевинске дозволе

Статистика издатих грађевинских дозвола обезбеђује податке о укупаном броју издатих грађевинских дозвола, предрачунској вредности радова према издатим дозволама, издате грађевинске дозволе за зграде, као и број и корисну површину станова према издатим дозволамa. Обухваћене су грађевинске дозволе за изградњу грађевинског објекта и решење којим се одобрава извођење радова. 

 

Вести
Види све
background-check-2739233_960_720.jpg
15.11.2019. - Издате грађевинске дозволе, септембар 2019.

У септембру месецу 2019. издато је 2 237 грађевинских дозвола, што је за 27,0% више него у септембру претходне године. Индекс предвиђене вредности радова у септембру 2019. већи је за 118,1% у односу на септембар 2018.

Опширније
Кључни показатељи
Број издатих грађевинских дозвола
2 237
Број станова према издатим дозволама
2 382
Површина зграда према издатим дозволама
444 375
Подаци