• A
  • A
  • A
ppLogo.png (1)
24.12.2019. -
Јавни позив


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
О НАЦРТУ ЗАКОНА О ПОПИСУ ПОЉОПРИВРЕДЕ
2021.


Републички завод за статистику позива грађане и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта закона о Попису пољопривреде 2021.

Јавна расправа спроводи се од 25. Децембра 2019. године до 25. јануара  2020. године.

Осим на веб-сајту Републичког завода за статистику, јавни позив за учешће у јавној расправи објављује се и на Порталу е-управе.

Примедбе, предлози и сугестије уносе се у посебан образац (преузима се овде), који се доставља Републичком заводу за статистику на имејл адресу: javna.rasprava@stat.gov.rs. или поштом на адресу Републички завод за статистику, Милана Ракића 5, 11000 Београд, са напоменом „ за Нацрт закона „

По окончању јавне расправе, Републички завод за статистику ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи.

Нацрт закона

Образложење

Програм јавне расправе

Извештај о спроведеној јавној расправи о  Нацрту закона о Попису  пољопривреде 2021.

Остале вести