• A
  • A
  • A
shutterstock_288640193.jpg
27.01.2021. -
Анкета о радној снази Нова методологија 2021.


Циљ ревидирања методологије јесте побољшање садржаја Анкете како би се омогућило прецизније праћење кретања на тржишту рада, с обзиром на константне промене у његовој динамици и структури. Увођењем новог стандардизованог упитника обезбеђује се побољшање свеукупног квалитета и међународне упоредивости. 

Неке од најзначајнијих методолошких промена односе се на искључивање лица која производе робу и услуге већим делом намењене личној потрошњи, а мањим делом тржишној размени из контингента запослених. Уводе се нова питања, а нека постојећа се преформулишу како би се адекватније испитала кретања на тржишту рада, попут растуће флексибилне запослености; како би се прецизније утврдиле препреке за учешће на тржишту рада; како би се утврдиле најефикасније методе проналажења посла; обезбедило прецизније мерење одсуства и разлога одсуства са посла, самим тим и извршених и неизвршених часова рада; омогућила детаљнија анализа пословне структуре самозапослених и сл. 

Наступајуће методолошке промене могу имати ефекте на кључне индикаторе Анкете о радној снази, као што су стопе запослености, незапослености и неактивности. Како би се испитали ефекти промене методологије и обезбедили елементи за ревизију најважнијих статистичких показатеља (стопе запослености, незапослености, неактивности), а ради добијања упоредиве серије података од 2010. до данас, током 2020. године паралелно је спроведено пилот и редовно истраживање. Такође, током 2020. године развијено је ново апликативно решење за унос података Анкете о радној снази, које треба да олакша попуњавање упитника. 

Имајући у виду све горе наведено, објављивање првих резултата Анкете о радној снази (за први квартал 2021) по новој методологији планирано је за крај јуна 2021. године (месец дана касније него што је до сада то била пракса), када ће бити расположиво и више информација о методолошким променама и њиховим ефектима на главне статистичке показатеље. Тада ће бити урађена и ревизија већ објављених података како би се обезбедила упоредивост главних индикатора са новом методологијом.

  Анкета о радној снази - Нова методологија 2021. 

Остале вести