• A
  • A
  • A
shutterstock_705804559.jpg
05.12.2023. -
Квартално пословање привредних друштава, III квартал 2023. године

Према претходним подацима, пословни приходи у нефинансијској пословној економији у Републици Србији у трећем кварталу 2023. године били су већи за 1,2% у односу на исти период претходне године. У поређењу с другим кварталом 2023. године, забележен је њихов раст од 3,1%. У информационо-комуникационом сектору пословни приходи су били већи за 6,9% у односу на исти период претходне године. У поређењу с другим кварталом 2023. године, забележен је њихов раст од 4%.

Пословни расходи у нефинансијској пословној економији у трећем кварталу 2023. године били су мањи за 1,4% у односу на исти период претходне године. Уколико се упореде с другим кварталом 2023. године, њихов раст износи 3%. У информационо-комуникационом сектору пословни расходи су били већи за 1,4% у односу на исти период претходне године. У поређењу с другим кварталом 2023. године, забележен је њихов раст од 5,9%.

Остале вести