• A
  • A
  • A
Квартална динамика пословања привредних друштава

Квартална динамика пословања привредних друштава приказује промене динамике финансијског пословања привредних друштава као и промене у структури економских активности у области нефинансијске пословне економије. Финансијско пословање привредних друштава базира се на подацима о пословним приходима, пословним расходима и залихама. Ови подаци се користе за обрачун кварталних макроекономских агрегата као и за обрачун кварталних индекса промета у услужним делатностима. Резултати се приказују у форми индекса на кварталном (текући квартал / претходни квартал) и годишњем нивоу (текући квартал / исти квартал претходне године).

 

Вести
Види све
shutterstock_96365069.jpg
05.06.2020. - Квартално пословање привредних друштава, I квартал 2020. године

Према претходним подацима, пословни приходи у нефинансијској пословној економији у Републици Србији у првом кварталу 2020. године били су већи за 12,4% у односу на исти период претходне године. У информационо-комуникационом сектору пословни приходи су били већи за 8,3% у односу на исти период претходне године.
Пословни расходи у нефинансијској пословној економији у првом кварталу 2020. године били су већи за 11,5% у односу на исти период претходне године. У информационо-комуникационом сектору пословни расходи су били већи за 7,2% у односу на исти период претходне године.

Опширније
Подаци