• A
  • A
  • A
shutterstock_759480529.jpg
28.04.2023. -
Улаз, излаз и транзит друмских теретних возила по земљама регистрације возила, 2022.


Током 2022. године, преко међународних друмских граничних прелаза на територији Републике Србије изашло је 936 548 друмских теретних возила, којима је извезено 10 458 хиљ. тона робе. У односу на претходну годину, изашло је за 4,2% више друмских теретних возила, којима је извезено за 3,8% више тона робе. Возилима са регистрацијом Републике Србије током 2022. године извезено је нешто више од половине укупне количине робе (67,8%). Број теретних возила којима је 2022. године роба увезена на подручје Републике Србије већи је за 0,5% него 2021. године. Возилима са регистрацијом Републике Србије током 2022. године увезено је 45,8% од укупне количине робе.