• A
  • A
  • A
Превоз путника и робе

Статистичким истраживањима су обухваћени пословни субјекти који се баве превозом путника и робе, а регистровани су у делатности саобраћаја (друмски, градски, железнички, речни, ваздушни и цевоводни саобраћај, као и у области претовара). Подаци се обрађују квартално и годишње.

Вести
Види све
01. децембар 2023. Гранични промет путничких моторних возила и путника, III квартал 2023.

Укупан број путничких моторних возила која су ушла у Републику Србију у трећем кварталу 2023. године мањи је за 0,3% у односу на исти период претходне године. Домаћих возила је мање за 1,3%, док је страних возила више за 0,2%. Од возила са страном регистрацијом највише их је са регистрацијом Немачке, 6,6%, затим Мађарске, 4,8%, и Аустрије, 4,2%.

Опширније
Подаци