• A
  • A
  • A
Превоз путника и робе

Статистичким истраживањима су обухваћени пословни субјекти који се баве превозом путника и робе, а регистровани су у делатности саобраћаја (друмски, градски, железнички, речни, ваздушни и цевоводни саобраћај, као и у области претовара). Подаци се обрађују квартално и годишње.

Вести
Види све
23 новембар 2020. Гранични промет путничких моторних возила и путника, III квартал 2020.

Укупан број путничких моторних возила која су ушла у Републику Србију у трећем кварталу 2020. године мањи је за 51,5% у односу на исти период претходне године. Домаћих возила је мање за 48,2%, док је страних возила мање за 53,3%. Од возила са страном регистрацијом, највише их је са регистрацијом Мађарске, 9,9%, затим Босне и Херцеговине, 6,1%, и Немачке, са учешћем од 5,2%.

Излаз путничких моторних возила из Републике Србије мањи је за 52,9% у односу на исти период 2019. године. Број возила с домаћом регистрацијом у излазу је мањи за 47,2%, док је у истом периоду излаз возила са страном регистрацијом мањи за 56,2%. Најбројнија су возила са регистрацијом Босне и Херцеговине, са учешћем од 7,0%, а затим следе возила са регистрацијом Мађарске, са учешћем од 6,5%, и Немачке, са учешћем од 5,8%.  

Опширније
Подаци