• A
  • A
  • A
Превоз путника и робе

Статистичким истраживањима су обухваћени пословни субјекти који се баве превозом путника и робе, а регистровани су у делатности саобраћаја (друмски, градски, железнички, речни, ваздушни и цевоводни саобраћај, као и у области претовара). Подаци се обрађују квартално и годишње.

Вести
Види све
01. септембар 2023. Гранични промет путничких моторних возила и путника, II квартал 2023.

Укупан број путничких моторних возила која су ушла у Републику Србију у другом кварталу 2023. године мањи је за 4,5% у односу на исти период претходне године. Домаћих возила је мање за 3,0%, док је страних возила мање за 5,5%. Од возила са страном регистрацијом највише их је са регистрацијом Немачке, 7,7%, затим Аустрије, 6,3%, и Мађарске, 5,1%.

Опширније
Подаци