• A
  • A
  • A
Превоз путника и робе

Статистичким истраживањима су обухваћени пословни субјекти који се баве превозом путника и робе, а регистровани су у делатности саобраћаја (друмски, градски, железнички, речни, ваздушни и цевоводни саобраћај, као и у области претовара). Подаци се обрађују квартално и годишње.

Вести
Види све
shutterstock_759480529.jpg
22.11.2019. - Гранични промет путничких моторних возила и путника, III квартал 2019.

Укупан број путничких моторних возила која су ушла у Републику Србију у трећем кварталу 2019. године мањи је за 0,7% у односу на исти период претходне године. Домаћих возила је мање за 1,5%, док је страних возила мање за 0,3%. Од возила са страном регистрацијом највише их је са регистрацијом Немачке, 6,9%, затим Мађарске, 5,1%, и Бугарске, са учешћем од 4,8%.

Опширније
Подаци