• A
  • A
  • A
Превоз путника и робе

Статистичким истраживањима су обухваћени пословни субјекти који се баве превозом путника и робе, а регистровани су у делатности саобраћаја (друмски, градски, железнички, речни, ваздушни и цевоводни саобраћај, као и у области претовара). Подаци се обрађују квартално и годишње.

Вести
Види све
04. јун 2024. Гранични промет путничких моторних возила и путника, I квартал 2024.

Укупан број путничких моторних возила која су ушла у Републику Србију у првом кварталу 2024. године већи је за 7,0% у односу на исти период претходне године. Домаћих возила је више за 9,4%, док је страних возила више за 5,3%. Од возила са страном регистрацијом, највише их је са регистрацијом Немачке, 5,0%, затим Румуније, 5,0%, и Босне и Херцеговине, са учешћем од 3,9%.

Опширније
Подаци