• A
  • A
  • A
shutterstock_705804559.jpg
05.12.2022. -
Квартално пословање привредних друштава, III квартал 2022.


Према претходним подацима, пословни приходи у нефинансијској пословној економији у Републици Србији у трећем кварталу 2022. године били су већи за 22,4% у односу на исти период претходне године. У поређењу с другим кварталом 2022. године, забележен је њихов раст од 4,6%. У информационо-комуникационом сектору пословни приходи су били већи за 32,6% у односу на исти период претходне године. У поређењу с другим кварталом 2022. године, забележен је њихов раст од 9,7%.

Пословни расходи у нефинансијској пословној економији у трећем кварталу 2022. године били су већи за 23% у односу на исти период претходне године. Уколико се упореде с другим кварталом 2022. године, њихов раст износи 5,7%. У информационо-комуникационом сектору пословни расходи су били већи за 31,3% у односу на исти период претходне године. У поређењу с другим кварталом 2022. године, забележен је њихов раст од 12,5%.

Остале вести