• A
  • A
  • A
highway-3392100_960_720.jpg
30.09.2022. -
Укупан превоз путника и робе, I полугодиште 2022.


Број превезених путника у првих шест месеци 2022. године, у односу на исти период претходне године, већи је за 17,6%, при чему је превоз путника у унутрашњем саобраћају повећан за 14,2%, а у међународном саобраћају за 98,5%. У ваздушном саобраћају дошло је до раста од 88,6%, док је превоз у друмском саобраћају већи за 13,1%. Превоз путника у железничком саобраћају повећан је за 63,5%. Обим рада, исказан у pkm, већи је за 45,2%. Количина робе превезене у првом полугодишту 2022. године, у поређењу са истим периодом претходне године, бележи раст од 14,9%. У истом периоду, обим рада, исказан у tkm, већи је за 4,0%. Ваздушни, цевоводни, друмски и железнички саобраћај бележe раст у количини превезене робе, док саобраћај унутрашњим пловним путевима бележи пад.

Превоз путника у друмском саобраћају је већи него у првом полугодишту прошле године, уз пораст обима рада од 36,3%. Превоз робе друмским саобраћајем порастао је за 18,3%, a обим рада, исказан у tkm, већи је за 4,9% у односу на исти период претходне године.

Ваздушни саобраћај бележи раст кад је реч о превозу путника. Број превезених путника у ваздушном саобраћају већи је за 88,6%, а остварени путнички километри већи су за 61,6%. Превоз робе исказује раст у количинама превезене робе од 4,8%, а у обиму рада, посматрано у tkm, забележен је незнатан раст од 0,3%.

Раст броја превезених путника у железничком саобраћају у првом полугодишту 2022. износи 63,5%. Запажа се раст у броју превезених путника у унутрашњем саобраћају од 63,2%, као и у међународном саобраћају, где раст износи 73,3%. У истом периоду, превоз робе бележи раст од 21,7%. Обим рада, исказан у tkm, расте за 9,2% у поређењу са истим периодом прошле године.

Саобраћај унутрашњим пловним путевима бележи пад у количини превезене робе од 6,7%, а обим рада, исказан у tkm, смањен је за 13,8%.  

Транспорт нафте цевоводима порастао је за 23,5% у количини превезене нафте, а у оствареним tkm расте за 28,9%. Транспорт природног гаса већи је за 10,6%.

У граничном промету друмских путничких возила у првом полугодишту 2022. године, у улазу, запажа се раст броја возила домаћих регистрација од 18,6% у односу на исти период 2021. године. Од укупног броја возила са страном регистрацијом која су ушла у нашу земљу, највише чине возила са регистрацијом Мађарске и Немачке.   

Класичне поштанске услуге у првом полугодишту 2022. године порасле су у односу на исти период 2021. године. Код писмоносних пошиљки бележи се раст од 3,0%, а код пакетских пошиљки бележи се раст у односу на исти период прошле године од 32,4%. Услуге платног промета бележе пад од 7,2%.

У фиксној телефонији запажа се пад од 16,9%, као и у мобилној телефонији, и то од 1,7%.

Укупан број запослених у саобраћају већи је за 1,3% у поређењу са истим периодом претходне године.

Остале вести